Strihanie po dĺžke

p0

1. V roku 2019, Argentína.
Strihané na dĺžku, 1 500 x 6 mm.