Vývoj oceľových rúr ERW

Vysokofrekvenčná zváraná rúrka s priamym švom (ERW) je plech zvinutý za tepla valcovaný formovacím strojom, ktorý využíva povrchový efekt a blízkosť vysokofrekvenčného prúdu na zahrievanie a roztavenie okraja polotovaru rúry a tlakové zváranie pôsobením žmýkací valec Na dosiahnutie výroby. Metóda vysokofrekvenčného odporového zvárania sa aplikovala na výrobu zváraných rúr v 50. rokoch. Za posledných desať rokov sa jej výrobná technológia zdokonaľovala a kvalita výrobkov sa neustále zlepšovala. Prvým je to, že sa výrazne zlepšila kvalita surovín použitých pri výrobe ERW.

Po druhé, automatické riadenie počítača sa realizuje vo výrobnom procese oceľového potrubia ERW s veľkým a stredným kalibrom formujúcim zváranie a tepelná vstupná energia počas procesu vysokofrekvenčného zvárania sa efektívne riadi automatickým kompenzačným systémom počítača, zabránenie nízkemu vstupu energie na zváranie Výsledné zváranie za studena, virtuálne zváranie a prehriatie spôsobené vysokou energiou vstupu.


Čas zverejnenia: 28. októbra 2020